Budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar -

Budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar

 

Az (OKISZ) Erkel Ferenc Vegyeskar 1948-ban alakult Pászti Miklós és Fasang Árpád vezetésével. 1963-tól Maklári József kiváló karnagyi munkája révén a kórus a legjobb hazai kórusok egyike lett. Később, 1997. szeptemberében két fiatal karnagy (Tardy Gergely és Frank Zoltán) vezetésével a kórus újjáalakult, s azóta már 17 éve működik tovább.


A kórus célja, hogy minden kor és zenei stílus kórusirodalmából minél több „értékálló” művet megtanuljon, s azokat minél hitelesebben tolmácsolja a hazai és külföldi közönség számára.


A kórus repertoárja a reneszánsz szerzőktől kezdve egészen a kortárs művekig terjed. Külön figyelmet fordít a vegyeskar a magyar szerzők műveinek terjesztésére itthon és külföldön egyaránt.


Az Erkel Ferenc Vegyeskar nevéhez több zenemű ősbemutatója is fűződik. A kórus számos magyarországi és külföldi város hangversenytermében énekelt. A kórus részt vett több olyan oratórikus mű előadásában, melyek során más kórussal és zenekarral együtt lépett fel.


Rendszeresen énekelnek a KÓTA múzeumi és ünnepi hangversenyein, s a Bárdos Lajos Zenei Hetek fesztiválkórusa. A kórus részt vett több hazai és külföldi fesztiválon, koncertkörúton és szakmailag elismert nemzetközi kórusversenyen.


Részt vállalnak a komolyzene ügyének terjesztésében, és 2012-től évről évre megrendezik a Szinkópa Vegyeskari Találkozót.

 


Fontosabb eredményeik:
• A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének (KÓTA) minősítő hangversenyén
2000-ben „Fesztiválkórus” fokozat, 2006-ban „Kiemelt Hangversenykórus” minősítés.
• 2003-ban a IX. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen vegyeskari „B1” kategóriában I. helyezés.
• 2004-ben Brémában a III. Kórusolimpián két ezüstdiploma.
• 2006-ban a Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusversenyen II. helyezés, különdíj és aranydiploma.
• 2008-ban Debrecenben a Bartók Béla XXIII. Nemzetközi Kórusversenyen III. helyezés.
• 2010-ben az I. Heart of Europe Nemzetközi Kórusversenyen Gelnhausenben III. helyezés és két ezüstdiploma.
• 2011-ben a XIII. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen vegyeskari „A1” kategóriában I. helyezés, aranydiploma.
• 2012-ben az 51. Seghizzi Nemzetközi Kórusversenyen Goriziaban:


- folklór kategóriában II. helyezés, aranydiploma
- másik két kategóriában III. helyezés, ezüstdiploma
- nagydíjas versenyen III. helyezés
- változatos XX. századi reprtoárért - különdíj
- karnagyi különdíj a legjobb karnagy részére

Az Erkel Ferenc Vegyeskar karnagya: Dr. Cseri Zsófia, aki a SZTE Zeneművészeti Kar Zeneelmélet Tanszékének főiskolai docense. 1998-tól előbb társkarnagyként, majd 2002 óta a kórus karnagyaként vesz részt az Erkel Ferenc Vegyeskar munkájában. Karnagyi munkája során számos karnagyi különdíjban részesült (1998-ban, 2003-ban, 2006-ban, 2008-ban, 2011-ben és 2012-ben).


A kórus létszáma: 55 fő
Elérhetőségeik: Dr. Cseri Zsófia, +36/30-638-7495, cseri.zsofia@gmail.com


További információk találhatók a kórus internetes oldalain: www.erkelferencvegyeskar.hu és www.efvk.blogspot.com, illetve a www.szinkopa.com.
 

 

© 2013 Erkel Ferenc Társaság