Dézsi János alelnök -

Dézsi János
könyvtáros - alelnök 

1994-ben szerzett főiskolai végzettséget, majd 1994. szeptember 1-től a gyulai
Mogyoróssy János Városi Könyvtár munkatársaként dolgozik. 2010 decemberétől a bibliotéka megbízott igazgatója, 2011. július 1-től az intézményvezetői pályázat elnyerésével kinevezett vezetője az intézménynek.
  Tanulmányai: 1977-1985 Általános Iskola, Doboz; 1985-1989 Rózsa Ferenc Gimnázium, Békéscsaba; 1990-1994 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged: könyvtár-magyar szakos tanár; 1998-2001 Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen: informatikus könyvtáros.
   Bár a könyvek és az irodalom szeretete régóta jellemzője, főiskolai tanulmányai során rögzült elkötelezettsége a könyvtári munka, a könyvtáros szakma iránt. A szegedi tanulmányai időszakában Régi könyves speciális képzés keretében szerzett ismeretei nyomán tudományos diákkörben foglalkozott a magyarországi régi könyves műveltséggel, s előbb diákköri dolgozatban, majd diplomamunkaként elemezte a neves humanista orvos, Dudith András egy tanulmányát, illetve fennmaradt könyvjegyzéke alapján olvasmányait. A gyulai városi könyvtár munkatársaként elsősorban olvasószolgálati tájékoztató munkát végzett, majd 1998-ban egyetemi tanulmányokba kezdett a könyvtári végzettsége egyetemi szintre emelése érdekében. A munkájához kapcsolódóan ekkor már elsősorban a tájékoztatás témakörével foglalkozott, s ennek jegyében diplomamunkáját a Magyar nagylexikon és a Britannica Hungarica általános lexikonok összehasonlításáról, hatékonyságelemzéséről készítette.
   A könyvtári munka során a 2000-es évek elejétől mind több pályázati tevékenységben vett részt, s a szigorúan vett szakma mellett egyre több alkalommal vállalt civil szervezeti, társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó szerepeket is. 2007 elejétől megbízatást kapott a könyvtár igazgatóhelyettesi feladatainak ellátására, majd a korábbi könyvtárvezető nyugdíjba vonulását követően igazgatóként folytatja munkáját. A menedzsment tevékenységek mellett végzi a könyvtár aktív kapcsolatépítő, és kommunikációs tevékenységét (kivéve az online közösségi oldalak), s rendszeresen szervezi a kulturális rendezvényeket, irodalmi programokat, nem ritkán ellátva a házigazda kérdező vagy levezető szerepét. Nyitott, befogadó és együttműködő szemléletű közösségi térré igyekszik alakítani az általa vezetett intézményt.
Az igazgatói posztnak köszönhetően 2010-től a Gyulai Arany János Művelődési Egyesület vezetőségi tagja, 2013-tól a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének elnöke. Ez utóbbi szervezet érdekében végzett munkáját a Székesfehérváron tartott 2019. évi könyvtáros vándorgyűlésen MKE emlékéremmel ismerte el a szakma.
   A könyvtári székhelyű Erkel Ferenc Társasággal közelebbi kapcsolata igazgatói kinevezésével kezdődött. Tekintettel arra, hogy az egyesület titkára általában a városi könyvtár zenei könyvtárosa volt, s több gyulai eseménynek a könyvtár adott hagyományosan otthont, így egyre nagyobb rálátása nyílt az Erkel Ferenc emlékét ápoló egyesület munkájára. Az egyesület vezetőségének átalakulása, majd az ügyvezető távozása után 2015-ben felügyelőbizottsági taggá választották. 2016-ban a korábbi alelnök tragikus halálát követően jelölték az egyesület alelnöki posztjára, s megválasztása nyomán azóta igyekszik munkájával segíteni az Erkel Ferenc Társaság tevékenységét. Tekintettel arra, hogy zenei előképzettséggel, végzettséggel nem rendelkezik, javarészt adminisztrációs, szervezői, kommunikációs és pályázati feladatokban segíti az elnök munkáját.
 

 

© 2013 Erkel Ferenc Társaság