Társasági hírek

Társasági hírek


 


Ünnepség Erkel Ferenc sírjánál

2021.10.05.

Megújult Erkel Ferenc síremléke a Fiumei úti sírkertben, ahol a zene világnapjának előestéjén a síremléket egykor állíttató Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara közreműködésével tartottak megemlékezést.


A Nemzeti Örökség Intézete, a Budapesti Filharmóniai Társaság és az Erkel Ferenc Társaság közös szervezésében megvalósuló ünnepi megemlékezésen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója mellett Rónaszékiné Keresztes Monika, a magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztos modott beszédet, illetve Gyula városa képviseletében Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatója osztotta meg gondolatait.

Rónaszékiné Keresztes Monika

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, az István Király Operakórus és a gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar közreműködésével lezajló ünnepi program zárásaként intézmények, civil szervezetek és az Erkel-család tagjai helyezték el koszorúikat és az emlékezés virágait a megújult síremléknél.

Zámori Ida

Rónaszékiné Keresztes Monika miniszteri biztos asszony beszéde itt olvasható, Zámori Ida igazgató asszony beszéde pedig itt érhető el.

» Tovább

"...csak szeretni kell a zenét."

2021.03.01.

Elhunyt Erkel Ferencné Virág Katalin

zenepedaghógus, az Erkel Ferenc Társaság elnökségének tagja

  Debrecenben Tanítóképző Főiskolán kapta első diplomáját, majd elvégezte Egerben az ének-zene tanári szakot is. Követte, s előnyben részesítette a „Kodály módszer”-t tanítása során egy kis módosítással. Tudta, hogy egy alsó tagozatos kisgyermeknek szükséges a hallás mellett a látási élmény is. Ehhez segítséget kaptott Rimóczy Gáborné /Éva néni/ -tól amikor saját gyermekeit hozzá vitte zeneóvodába. Ő mesével, hangszerrel/ metallofonnal, furulyával stb./ terelgette kis tanítványait. Tőle kapta meg később a jogot, hogy zenés-mesés könyvet készítsen. Ennek alapján vezet most zeneóvodát Patrícia lánya egy kis faluban sikeresen.
     A felső tagozatos képzésben igyekezett a zenetörténet által megismert zeneszerzők műveinek énekelhető tételeit, ária és egyéb énekelhető dallamot megfelelő hangnemben megszólaltatni. Úgy gondolta, Erkel műveiből is szívesen énekelnék a /Hazám-hazám, Melinda áriáját a Tisza parti jelenetből, az Erkel Szózatot/ felsorolt dallamokat. Vallotta, hogy ezeknek benne kellene lennie a tankönyvekben. Erkel két operáját már fiatalon megismerte és ettől kezdve nagy hatással voltak rá.
     Több kórusban énekelt, ahogy az élet lehetővé tette számára: Debreceni Egyetemi Kórus, Debreceni Női Kar, Debreceni Maróthi György Kórus, Debreceni Maróthi György Pedagógus Kórus. Párhuzamosan az elmúlt tíz évben a debreceni Kistemplom Lauda Dominum csoportban is szerrepet vállalt. Rendszeresen figyelte és figyelemmel kísérte  a gyulai Erkel Társaság által szervezett, megemlékezéseket, rendezvényeket. Leheteőségei szerint, részt vett rajtuk férjével, vagy más családtaggal.

Egy televíziós műsorban így fogalmazott: "Én azt adtam a gyermekeimnek útravalóul: nem kell zenésznek lenni, csak szeretni kell a zenét."

(Forrás: https://nava.hu/id/2047958/   Család-barát műsor, 2014. december 17-i adásnap 17 perc 25 másodperctől a család bemutatkozása, a végén Erkel Ferencné Virág Katalin szavaival)

 

Fájó szívvel emlékezik rá társaságunk elnöksége!

 

 

» Tovább

Megpihent a Hymnusz védőangyala

2021.02.27.

  "Egyikünknek nagyon meg kéne gyógyulnia, s nem én leszek az..." - mondta közelmúltbeli beszélgetésünk alkalmával néhány hete, hosszantartó, mégis bölcs megbékéléssel és tartással viselt betegség-keresztjét elfogadva, küzdelme végéhez közeledve.
   Dr. Bencze Izabella jogász közéleti-szakmai tevékenysége mellett egész életében folyamatosan és tevékenyen nyitott volt a nagy kulturális nemzeti ügyek iránt.
  Tiszteletre méltó tudásának és elkötelezettségének köszönhetően ő lett a rendszerváltozás hajnalán a szovjet csapatkivonás gazdasági háttértárgyalásainak vezető jogásza. A szocialista állami tulajdon elrablása, a nemzeti vagyont kiárusító privatizáció, az elhíresült sukorói ingatlanpanama, a II. világháború következményeként Magyarországot terhelő jóvátételi és kártérítési kötelezettség ellen számtalan alkalommal, s igen komoly eredményeket elérve emelte fel szavát.
   2007-től előbb a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testületének elnöke, majd 2010-től a Közszolgálati Közalapítvány kurátora, illetve a Civil Összefogás Fórum szóvivője. Számos szakkönyv, kiadvány és tanulmány szerzője, szerkesztője, 2007 óta folyamatosan publikált a magyarság sorskérdéseit érintő témákban.
   Civilként többek között a leégett atyhai székely templom újjáépítésének fáradhatatlan motorjaként tevékenykedett, a Zrínyi Miklósról szóló nagyszabású filmterv előkészítésében vett részt.
   A véletlennek köszönhetően ismerkedhettünk meg 2019 kora nyarán a Nemzeti Múzeumban. Egy, a rendszerváltozás politikai körülményeit feltáró konferencia résztvevőjeként szó szerint "belefutott" az Erkel Ferenc Társaság és a Budapesti Filharmóniai Társaság 175 éves Himnusz-évfordulójának plakátjába. Így találkozott élete talán utolsó, még beteljesítendő, s rögvest rajongásig megszeretett ügyével, Erkel eredeti Hymnuszával. A téma olyannyira megragadta, hogy készülő - az elmúlt évtizedeket átívelő "Időkapszulák" kötetének https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200613-itt-vagyunk-nem-kesergunk végén önálló, bakancslista fejezetet szentelt neki. Utolsó másfél esztendejében hihetetlen sok fórumon, cikkben https://demokrata.hu/velemeny/a-harang-146657/ és interjúban tett Erkel Ferenc művének elfogadtatásáért, az Alaptörvényben rögzített státuszának visszaállítása érdekében.
   Néhány nappal ezelőtt még e gondolatokat írhattam neki: "...Úgy hallom éppen ideje van Téged jókívánságokkal elhalmozni újabb születésnapod ürügyén. Úgyhogy most ezt teszem, amikor a Jóisten bőséges áldását, visszavonhatatlan szeretetét és kivételes Rád figyelmezését kívánom..."
   Drága Bella! Bár földi világunkból máris rettentően hiányzol, fogadjanak maguk közé az angyalok, hogy ezentúl együtt egyengessétek rögös utunkat, miközben az égi karban Ti már együtt daloltok megváltó éneket.

SOMOGYVÁRY ÁKOS
karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke

 

» Tovább

Himnusz honlap

2021.01.22.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából - Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének őszi javaslata nyomán - a Budapesti Filharmóniai Társaság és az Erkel Ferenc Társaság útjára indítja "A magyar himnusz oldala" honlapot https://magyarhimnusz.hu/, ezzel egyidejűleg bemutatja "A Himnusz regényes története" filmjét https://youtu.be/1iPMW8Rb9jI, mely eljut az ország közoktatási intézményeibe is a Tankerületek jóvoltából.

A most indult honlap Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész gyönyörű tanulmányával mutatja be Kölcsey - Erkel Hymnusát és keletkezési körülményeiket; a szerzőket. Letölthető formában Tóth Péter zeneszerző, MMA Zenei Tagozatvezető Kontrapunkt Kiadója jóvoltából, Andorka Péter zeneszerző gondozásában ingyen tesszük közzé Erkel-, és Dohnányi műveinek partitúráját, szólamanyagait; a Himnuszok különböző felvételeit, valamint a korabeli pályázat még fellelhető darabjait, illetve a nemzeti fohász inspirálta későbbi zenekari műveket.

Őszintén reméljük, hogy a honlappal és a filmmel egyaránt hathatósan hozzájárulhatunk a Hymnusz valóban regényes történetének megismeréséhez és Erkel eredeti fohásza történelmünkben betöltött szerepének, valós súlyának megítéléséhez.

Kellemes élményeket kívánó örömteli köszöntéssel,
Tóth László a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke nevében is:

Somogyváry Ákos
elnök

 

» Tovább

Erkel Nap - Budakeszi

2020.06.16.

Június 12-én volt a XXXII. Erkel Nap megemlékezés Budakeszin

 

A járványhelyzet rányomta bélyegét az elmúlt időszak ünnepi alklamira is. Budakeszin a hagyományos Erkel Napok - ezúttal a körülményekre tekintettel egyetlen napra korlátozódó - programján vehettek részt az emlékezők. Az eseményen Bakács Bernadett tanácsnok asszony mondott emlékbeszédet, amely itt olvasható.

 

» Tovább

Archívum

2019.12.07.

2019.06.04.

2018.11.21.

2017.01.30.

2015.12.16.

2015.06.18.

» További hírek

© 2013 Erkel Ferenc Társaság