Kónyi Erkel Ferenc Énekkar

Kónyi Erkel Ferenc Énnekkar

Az 1960-as év elején Cseh László, az akkori csornai járási népművelési előadó megbízta a kónyi népművelési ügyintézőt, Tóth Ferencet, hogy kezdjen szervező munkába egy községi énekkar megszervezése céljából, melynek eredményeként megtelt az iskola egyik tanterme fiatalokkal. Felkérték Veér Györgyöt a megalakuló énekkar vezetésére, aki 1955-ben került az iskolához, mint gyakorló tanár és abban az évben megszervezte az általános iskola énekkarát.

 

Akik az új vegyeskarba jelentkeztek, már korábban az iskola énekkarosai voltak. Kezdetben a kórusnak kb. 60 tagja volt, középiskolások, fiatal pedagógusok, szakmunkások alkották a vegyeskart. 1960-ban Erkel Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából vette fel az énekkar a nagy magyar zeneszerző nevét.

 

A kórus támogatója a helyi Földműves Szövetkezet volt, 1990-től a helyi Önkormányzat támogatásával működik az énekkar. A próbákat az általános iskola egyik tantermében tartották, 1994 – a karnagy nyugdíjba vonulása – után a helyi Faluház ad helyet a próbáknak. Az énekkar műsorán kezdetben népdalcsokrok, kánonok szerepeltek, majd fokozatosan kerültek műsorra magyar, külföldi, korabeli és régebbi zeneszerzők, klasszikusok világi majd egyházi művei is.

 

Az énekkar megalakulása óta szinte minden évben a falu minden jelentősebb rendezvényén fellépett. A régebben szervezett járási, megyei, országos dalostalálkozóknak is aktív résztvevője volt kórusunk. A Magyar Rádió korábbi Kóruspódium című műsorában is szerepelt a kórus. A XX. század második felében szervezett énekkari minősítéseken többször kapott „Aranykoszorús” minősítést.

 

Az énekkar 5 évenként tartja jubileumi hangversenyeit Kónyban, melyeknek eleinte a helyi Pártház, majd 1990-től a katolikus templom ad helyet. 1995-től a helyi templomban a virágvasárnapi és nagypénteki passió éneklésével valamint nagyobb egyházi ünnepeken (búcsú, bérmálás, jubileumi szentmisék, esküvők, temetések) való szerepéssel egyházi szolgálatot is ellát.

 

Évente egy alkalommal kiránduláson vesznek, melynek során magyarországi természeti szépségeket és műemlékeket látogatnak meg, továbbá külföldi úti cél is szerepel. (Erdély, Felvidék, Ausztria, Olaszország). Ezek az utazások nagyban hozzájárulnak a jó közösség kialakításához, a kórustagok egymásközti és más énekkarok tagjaival való barátság fenntartásához.

 

 

Az együttes megalakulása óta több száz azok száma, akik valamennyi időre részt vállaltak a kórusmunkából, jelenlegi létszámuk 23 fő. Ez azonban nem okozott törést az énekkar teljesítményében, kisebb létszámmal a minőségi munkát lehetett javítani. A tavalyi évben ünnepelte a kórus a karnagy 80. születésnapját, aki megalakulása óta vezeti a csoportot. Reméljük még hosszú éveken keresztül vezeti az énekkart Veér György, és fennmarad kórusunk.

 

© 2013 Erkel Ferenc Társaság