Sós Judit -

Sós Judit
önkormányzati osztályvezető – titkár

  Gyulán született, tanulmányait szülővárosában végezte, ahol a N. Bălcescu Román Gimnáziumban könyvtáros szakképzettséget szerzett. Főiskolai tanulmányi éveit 2004-2007 között töltötte, általános szociális munkás szakon. Férjével 1997. évben kötött házasságot, mely évben megszületett büszkeségük, szeretett leánygyermekük, Natália.
    Gyermekként a néptánc művészete állt közel hozzá, melynek majd 12 éven át volt kiemelt szerepe az életében. Előbb magyar, majd román táncokat tanult. A néptánc szeretete egy életre szól, így ugyan aktívan már nem része az életének, de ha a zene felcsendül… szíve megdobban, lelke táncra kél. Emellett a középiskolai énekkar tagjaként a hang erejével, a dal, a zene más ágával is megismerkedett.
    Életét formálták - és fogják formálni továbbra is - meghatározó események, személyek, amik és akik éppúgy pozitív, mint negatív szereplői voltak a mindennapjainak, ugyanakkor mind megtanították a tenni akarásra, a köszönet, a hála és a tisztelet mindenkori megtartása mellett. A város és annak közössége iránti elköteleződése meghatározó, melynek egyrészt 2001. év óta a közszolgálati jogviszonya ad kézzelfogható keretet. Az évek során a ranglétra minden fokát megjárva, immár 12 éve osztályvezetőként látja el feladatát szociálpolitikai szakterületen.
    Munkája, elhivatottsága elismeréséül jegyzői és polgármesteri dicséretet kapott, majd 2018. évben a szociális területen végzett pontos, lelkiismeretes munkája és Gyula város érdekében végzett szolgálata elismeréseként Gyula Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült. Elkötelezettségét másrészt a civil életben való szerepvállalásai mutatják, melyek közül a kiemelendők Erkel emlékének fenntartásához, az általa megtestesített tehetség gondozásához kapcsolódók. Az Erkel Társaság elnökségi tagja, egyben az Egyesület titkára, az Erkel Diákünnepek Alapítvány kuratóriumi tagja. E tisztségeit a közösség javát szolgálva, a jó erejében való hittel, alázattal látja el.
 

 

© 2013 Erkel Ferenc Társaság